Bindi_coaching-7

Anders leren met paarden

Leren vanuit je eigen kracht!

'Anders leren met paarden' is een combinatie van cognitieve coaching (het opnemen van de lesstof) en sociaal-emotionele coaching.

Steeds meer kinderen lopen vast op school. Leuke, creatieve en vaak sportieve kinderen krijgen te maken met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Met 'Anders leren met paarden' ervaren deze kinderen dat ze wel degelijk kunnen leren, omdat de lesstof aansluit bij hun rechtsgeoriënteerde leerstijl: in beweging en visueel/kinesthetisch in plaats van stilzittend en auditief/digitaal.

Wat gaan we doen?
We starten elke sessie met een korte, visuele instructie. De lesstof wordt top-down aangeboden met een totaaloverzicht op papier. Vanuit dit overzicht zoomen we in op afzonderlijke onderdelen. In de rijbak bouwen we de top-downkaart na met kleurige materialen zodat de spelling- en rekenregels worden gevisualiseerd en het kind er een beeld bij krijgt. Na het klaarmaken van het paard volgt een warming-up met braingym-oefeningen om de linker- en rechterhersenhelft goed met elkaar te laten communiceren. Vervolgens bieden we de lesstof in beweging en gevisualiseerd aan, zowel op als naast het paard.

Het kind kan samen met zijn ouder(s) een persoonlijk pakket samenstellen door modules te kiezen. Dit kan variëren van een losse module tot een langer traject van verschillende modules. Ze kunnen kiezen uit spelling, werkwoordspelling, breuken, ruimtelijke oriëntatie, klokkijken analoog/digitaal, tafels, optellen/aftrekken en mindset.

Zie ook promotiefilmpje op www.anderslerenmetpaarden.nl

De tarieven voor Anders Leren Met Paarden zijn gelijk aan de tarieven voor kindercoaching.